برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

آیین نامه استفاده از خدمات کتابخانه

اعضای محترم هیات علمی،دانشجویان دکترا و ارشد و دانشجویان کارشناسی و کاردانی و دستیاران پزشکی جمعا هشت جلد کتاب و افراد غیرعضو با ارائه کارت ملی و نظر مسئول امانت یک جلد کتاب .
تمدید کتب و مواد امانتی فقط دوبار و با نظر مسئول میز امانت انجام میپذیرد.

منابع بخش مرجع، نشریات و پایان نامه ها به امانت داده نمیشوند.

در صورت گم شدن کتب عین همان کتاب ( آخرین ویرایش موجود) تهیه و تحویل کتابخانه خواهد شد

کتابخانه از پذیرش کتب مخدوش، پاره، حاشیه نویسی شده، و خط کشی شده معذور بوده، وضعیت این نوع کتب تابع شرایط کتب گم شده میباشد.

امانت فقط توسط خود شخص انجام پذیرفته و امانت گرفتن بجای هر فرد دیگر تخلف محسوب میگردد.

از آوردن کیف و کتاب بداخل مخزن کتابخانه خودداری فرمایید.

تشکیل گروههای بحث و گفتگو، مکالمه با موبایل ممنوع.

سکوت محیط کتابخانه را رعایت فرمایید.

تنظیمات قالب