English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: سه شنبه ٠١ بهمن ١٣٩٨

Databases (بانک های اطلاعاتی)

E.Journal (مجلات الکترونیک)
E.Books, Atlases & CME (کتب الکترونیک)
Evidence Based Medicine (منابع پزشکی مبتنی بر شواهد)  
Multimedias (فیلم ها و منابع چند رسانه ای)
Local resources (منابع داخلی)
Free Medical Resources(منابع الکترونیک رایگان)